Deel je casus met het expertisenetwerk LVB

Doorloop onderstaande routekaart voordat je een vraag indient bij het Expertisenetwerk (L)VB Jeugd of LVB18+.

Wie geven er advies over mijn casus?

Deelnemende organisaties stellen experts ter beschikking die werken bij verschillende GGZ- en VG-organisaties. Mensen uit de praktijk. Van een psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige tot een gedragswetenschapper en begeleider die alles weet van LVB en bijkomende problematiek.

Wat kan ik van het expertisenetwerk LVB verwachten?

Op basis van jouw anonieme casus, schakelt de coördinator van het netwerk een expert(groep) in. De expert(groep) behandelt je casus 100% vertrouwelijk. Je krijgt van de expert(groep) terugkoppeling in de vorm van een handelingsadvies.
Is meer onderzoek noodzakelijk, dan kan dit advies samengaan met een advies voor het inzetten van integrale verdiepingsdiagnostiek. Ook hiervoor kan het netwerk expertise leveren.

Dien hier je casus in:

  Naam indiener (verplicht)

  Functie

  Organisatie

  Locatie/afdeling/team

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  18 - jaar18 - 23 jaar23 + jaar

  Om wie gaat het?

  Jurische status

  Wat is er aan de hand?

  Zijn er diagnostische gegevens bekend?

  Wat is jouw vraag aan het expertisenetwerk? Wat verwacht je?

  Is de cliënt op de hoogte van deze vraag naar advies?
  janee