Er zijn verschillende digitale sociale kaarten die het zorgaanbod in Amsterdam weergeven.
Zo heeft de GGD Amsterdam een sociale kaart ontwikkeld.
Voor onze doelgroep zijn de sociale kaart van MEE Amstel en Zaan en de Jeugdhulpwijzer het meest interessant.

Vanuit het werkveld horen wij positieve reacties over de Jeugdhulpwijzer.
Voor volwassenen met een LVB bleek er behoefte aan een sociale kaart die het specifieke aanbod weergeeft. Vandaar dat wij werken aan een sociale kaart voor de doelgroep 18+. Deze is nog in ontwikkeling en voortdurend aan updates onderhevig.