Meer LVB expertise

In Amsterdam

Binnen Amsterdam zijn er verschillende initiatieven ten behoeve van mensen met een LVB gestart, die zich richten op een specifiek aspect, probleem of doelgroep. Een aantal initiatieven op een rij:

  • Lifewise voor LVB en complexe problematiek in de grote stad. Cordaan heeft in samenwerking met Middin een methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een LVB met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: Lifewise. Voor het eerst is een methodisch kader vastgesteld voor deze groep cliënten. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten die begeleiders houvast bieden. Lees meer in de brochure of bekijk de uitgebreide werkwijze.
  • Stille dilemma’s: In 2011-2014 heeft de GGD Amsterdam in het kader van ‘Stille Dilemma’s’ activiteiten ontplooit om tijdige opsporing en herkenning van een LVB te verbeteren. Zo ook de documentaire: Stille Dilemma’s, het masker van een licht verstandelijke beperking.
  • Ouders met een LVB: Zorgaanbieders hebben hun expertise rondom de begeleiding van ouders met een LVB gebundeld. Lees meer over ouders met een LVB.
  • Begeleiding bij verhuizing: Cordaan ontwikkelde met Leger des Heils een werkplan om verhuizing van cliënten te begeleiden; Warme Overdracht. Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Kijk het filmpje Op m’n eigen, Brochure warme overdracht of Het trajectplan Warme overdracht.
  • Beschermd wonen: Ter verduidelijking van beschermd wonen vanuit Amsterdamse aanbieders is deze afbeelding gemaakt: zorg of ondersteuning vanwege een LVB.
  • Seksueel misbruik: Het twee- of meersporenteam (TMT) geeft advies aan hulpverleners die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of bij iemand met een verstandelijke beperking: welke stappen kunnen het beste gezet worden, in welke volgorde en door wie. Meer informatie staat in de folder.

In Nederland

Landelijk zijn er ook verschillende initiatieven waar wij graag op wijzen:

En landelijke organisaties met kennis en expertise rondom mensen met een LVB: