Ouders met een LVB

Ouders met een LVB zijn een groeiende, kwetsbare groep. Om deze ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen heeft men binnen de gemeente Amsterdam een Stedelijke keten georganiseerd met als doelen het herkennen van deze ouders met een LVB en hun kinderen en ketensamenwerking.

Mariette van Bilderbeek, beleidsadviseur zorgontwikkeling Cordaan, is een van de vaandeldragers voor ouders met een LVB en hun kinderen en toetst het Amsterdamse beleid aan het belang voor de doelgroep. Het magazine Kinderverpleegkunde heeft hier onlangs een artikel van Mariette van Bilderbeek over gepubliceerd.

Mariette vertelt in haar artikel dat de doelgroep LVB-ouders en hun kinderen een kwetsbare doelgroep is, omdat de licht verstandelijke beperking veelal niet wordt onderkend. Hierdoor ontvangen zij niet de juiste ondersteuning. Ook maken ze nauwelijks gebruik van het reguliere aanbod, zoals het Ouder Kind Centrum en reguliere opvoedondersteuning. Problemen op alle gebieden kunnen zich opstapelen, met kwalijke gevolgen voor de kinderen. Er is dan een groot risico om een multiprobleemgezin te worden. Een taak van Mariette is om, samen met twee andere vaandeldragers, het reguliere aanbod voor LVB-ouders en hun kinderen in verbinding te brengen met het specialistische aanbod. En met name om specialistische kennis te brengen naar het reguliere aanbod, zoals bv verloskundigen en kraamverzorgenden. De knelpunten worden in kaart gebracht en er wordt actie ondernomen om deze knelpunten te verminderen.

Lees het volledige artikel in het magazine Kinderverpleegkunde

Vaandeldragers, wie zijn ze en wat doen ze?
De vaandeldragers voor de ouders met een LVB en hun kinderen komen tweemaal per jaar bijeen om gezamenlijk het Amsterdamse beleid (plannen en uitvoering) te toetsen aan het doelgroep belang. Zij hebben de verantwoordelijkheid alle partijen in de stad aan te spreken wanneer dit belang niet wordt gediend/ in de knel komt. Een afschrift van de besproken onderwerpen gaat naar de eindverantwoordelijken van de verschillende organisaties (gemeente, wijkteams, specialistische aanbieders), ter informatie en lering. Daarnaast zullen zij actief het nieuw te maken beleid beïnvloeden met deze ouders en kinderen in hun gedachten.

Het centrale aanspreekpunt is
Mariëtte van Bilderbeek
Beleidsadviseur zorgontwikkeling senior en coach (Strategie, Kwaliteit en Innovatie)
06 211 018 06
mvanbilderbeek@cordaan.nl

De andere vaandeldragers zijn:

Adelien de Koster
Senior Beleidsmedewerker Zorg voor de Jeugd Gemeente Amsterdam (Onderwijs, Jeugd en Zorg)
en
Brigitte Lambregts
Regiomanager MEE Amstel & Zaan

Dialoogkaart – (klik erop voor vergroting)

Dialoog plaat LVB ouders