Duale problematiek

Psychiatrische problemen komen bij mensen met een LVB relatief vaker voor dan bij mensen zonder een LVB. Onderzoeken naar de prevalentie van DSM gedefinieerde stoornissen bij mensen met een LVB spreken over het voorkomen bij 14 tot 85%. Steekproeven uit de algemene bevolking suggereren een veel beperktere prevalentie van dergelijke stoornissen, in de orde van 4% tot18%.

Wanneer er bij iemand met een LVB sprake is van psychiatrische problemen wordt er ook wel gesproken over duale problematiek. Eigenlijk is dit een verwarrende benaming omdat het suggereert dat er sprake is van twee losse ‘problemen’. Terwijl ervaring leert dat mensen met een dergelijke duale problematiek juist gebaat zijn bij een behandeling waarbij de expertise vanuit de VG zorg en de GGZ gecombineerd wordt.

Dit is in theorie makkelijker gezegd dat in praktijk uitgevoerd. Zo is er sprake van een verschillende oorsprong van de zorg; cure versus care. En zijn er verschillende vormen van financiering. Ook weten de verschillende professionals elkaar soms slecht te vinden. Maar meer en meer voelt men een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze groep mensen.

Wil je meer weten over hoe de GGZ is vormgegeven?
Wil je weten waar zich de experts rondom duale problematiek in Amsterdam bevinden?
Bekijk onze Informatieve kaart LVB & GGZ.

Wil je je verder verdiepen?
Lees dan:
In Perspectief onder redactie van Robbert Didden
Psychopathologie onder redactie van Ingmar Franken, Peter Muris & Damiaan Denys