Wil jij je kennis over LVB vergroten?

Binnen het interactieve expertisenetwerk LVB staat het delen van kennis centraal.

De Expertisenetwerken LVB, NAH en Autisme en SIGRA hebben gezamenlijk een gratis e-learning Niet zichtbare beperkingen ontwikkeld. Lees hiernaast/hieronder meer of ga direct naar de Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen.

Wil jij met je collega huisartsen, Ouder- en Kindadviseurs of reclasseringsmedewerkers meer weten over een bepaald thema? Of missen jouw medewerkers kennis over een onderwerp? Geef het door aan het expertisenetwerk LVB. Het netwerk matcht jouw aanvraag met een training van één van de partners of stelt een training op maat samen. Denk hierbij aan trainingen voor verschillende deskundigheidsniveaus over thema’s zoals:

 • Observeren als ondersteuning van procesdiagnostiek bij jonge kinderen met een LVB
 • Behandelen van gedragsproblemen bij tieners met een LVB
 • Omgaan met ouders met een LVB
 • Het herkennen van psychopathologie bij mensen met een LVB
 • Effectief communiceren met mensen met een LVB
 • Omgaan met seksualiteit, seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
 • Begeleiden van forensische problematiek bij jongeren en volwassenen met een LVB

De trainingen en workshops worden afgestemd op de doelgroep.

Er is ook een stedelijke voorlichtingscampagne gericht op niet zichtbare beperkingen. Naast LVB richt deze campagne zich op autisme en niet aangeboren hersenletsel.

Meer weten over een bepaald onderwerp? Geef het door!

  Naam*

  Functie

  Organisatie

  Locatie/afdeling/team

  E-mail*

  Telefoonnummer*

  Rondom welk thema c.q. onderwerp wil je meer weten?

  Aanvullend bericht:

  Wat zijn je ideeën over de manier van aanbieden?