Bij wie kan ik terecht met vragen over zorgaanbod bij LVB?

Voor jeugd

In Amsterdam zijn de Ouder- en Kindteams (OKT’s) er voor alle kinderen, jongeren en opvoeders. De OKT’s bieden laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg in de wijk of op school. De teams werken multidisciplinair. Is het nodig, dan regelen de OKT’s, in overleg met het gezin, specialistische hulp. Ook kunnen zij helpen bij aanvraag van een Pgb. Meer informatie is te vinden op oktamsterdam.nl of bel met 020 – 555 5961.
De gemeente heeft bij verschillende instellingen zorg ingekocht. Deze zorg is, met de juiste beschikking, kosteloos in te zetten door ouders. Een overzicht van specialistisch hulpaanbod voor jeugd is te vinden op ikzoekjeugdhulp.nl.
Sommige zorg of ondersteuning is vrij toegankelijk via jeugdpreventiewijzer.nl.

Voor volwassenen

Amsterdammers die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning, kunnen bij de organisaties uit het wijkzorgnetwerk terecht. Daar wordt samen gekeken naar de ondersteuningsbehoefte, wat de Amsterdammer zelf of met hulp van het eigen netwerk kan doen en hoe dit georganiseerd kan worden. Als er verschillende vragen zijn of voor langere tijd hulp nodig is, wordt er een ondersteuningsplan gemaakt.
Amsterdammers die nog geen zorg of ondersteuning ontvangen en niet goed weten waar ze heen moeten, kunnen contact opnemen met MEE Amstel en Zaan. De gemeente heeft ook een digitale kaart gemaakt met gegevens van aanspreekpunten in de wijk. Het zorgaanbod is te vinden in een sociale kaart van GGD Amsterdam.
Op jekuntmeer.nl staat het participatieaanbod in en voor de gemeente Amsterdam. De site is voor vraag en aanbod van passend werk, opleiding en activiteiten in zorg en welzijn.

Expert of instelling nodig voor volwassenen met een LVB?
Ben je op zoek naar expertise of een instelling voor volwassen met een LVB? Maak dan gebruik van de sociale kaarten rechts op de pagina. Je vult je zoekopdracht in. De kaart laat zien waar je terecht kunt. Geeft de kaart niet het gewenste resultaat of ontbreekt er informatie ? Laat het weten via het contactformulier!

Voor Amsterdammers met veel verschillende problemen

  • In iedere wijk van Amsterdam is een team van Samen DOEN actief. Samen DOEN ondersteunt bewoners die veel verschillende problemen ervaren en er zelf niet goed uitkomen. Bijvoorbeeld bij problemen over werk, opvoeding, schulden, onderwijs, wonen en gezondheid. Meer informatie vind je hier of bel met 14 020.
  • Zijn er zorgen over veiligheid? Neem dan contact op met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, via 0800-2000. Of kijk op 020veiligthuis.nl.

Uiteraard kunnen jeugdigen en volwassenen ook bij de huisarts terecht met vragen.

Het expertisenetwerk LVB kan laagdrempelig advies geven over de situatie van jouw cliënt.